De Kunst van Inkopen

Home / De Kunst van Inkopen

kunst2

De kunst van inkopen

Inkopen is een vak en goed inkopen is een kunst.

Een definitie van kunst:

  • Een vroege betekenis van het woord ‘kunst’  is kunde of ambacht
  • Kunst is dat wat gemaakt is met de vooropstaande bedoeling (één of meer van) de menselijke zintuigen én de menselijke geest te prikkelen.

Wanneer je inkoop uitoefent, met ambitie, enthousiasme, kennis en kunde word je ook geïnspireerd om van je vak een kunst te maken.

Dan denk je ook na over hoe je het nog beter kunt doen en hoe jouw werk kan bijdragen aan de kracht van de hele organisatie. Het stimuleert creativiteit, intelligentie, kennisontwikkeling…

Waardecreatie

Wanneer inkoop een volwaardig onderdeel  van de bedrijfsketen is komt zij toe aan echte waardecreatie in die keten. Zoals Finance, ICT, Communicatie, Marketing en HRM deel zijn van het management en betrokken worden bij besluitvorming in de bedrijfsvoeringsketen, behoort Inkoop dat ook te zijn. Dat kennis en communicatie hierin een belangrijke rol spelen ligt voor de hand. 

Visie op inkoop in de publieke sector

kunst6

In de publieke sector spelen momenteel diverse vraagstukken die een relatie met inkoop hebben. Een greep hieruit: de politiek kiest voor een kleinere overheid,  door de ontwikkeling van het vakgebied is inkoopprofessionalisering een belangrijk onderwerp, Best Value Procurement, de nieuwe aanbestedingswet, het terugbrengen externe inhuur, er spelen ideeën over het wijzigen van de tariefstructuur van externe inhuur, er spelen ideeën over het wijzigen van de tariefstructuur van externe inhuur, contractmanagement, duurzaamheid, marktwerking in de zorg, sturen op kostenbeheersing en kwaliteitsverhoging.

De overheid zal altijd met dergelijke strategische vraagstukken worstelen, dat is inherent aan de publieke zaak. Deze vraagstukken vragen om een andere benadering dan de huidige.contractmanagement, duurzaamheid, marktwerking in de zorg, sturen op kostenbeheersing en kwaliteitsverhoging.

Inkoop is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering, inkopers zijn professionele, goed en divers opgeleide mensen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het aanpakken van de vraagstukken die in de publieke sector spelen. 

Europees aanbesteden

De nieuwe Aanbestedingswet 2012, de Gids Proportionaliteit, de Klachtenprocedure, weer nieuwe regelgeving die de publieke sector voor nieuwe vragen en oplossingen stelt.

De grootste uitdaging hierbij is niet “zorgen dat we geen Kort Geding krijgen”, maar waarborgen dat de aanbestedende dienst zijn inkoopdoelen behaald. Een kolfje naar de hand voor de adviseurs van de Kunst van Inkopen,  dit is waarvoor we dit vak gekozen hebben. Focus op doelmatigheid èn rechtmatigheid, kwaliteit èn kostenbeheersing.

Contact formulier

Na het verzenden van uw e-mail nemen wij z.s.m. contact met u op!